START  -  ANMÄLAN  -  TOURFORMAT  -  STARTER  -  SPELARE  -  RESULTAT  -  BAROMETER  -  KONTAKT   
Senaste anmälan: Ulf-Arne Nilsson, BK Playax  

Spelare

Följande spelare är anmälda just nu:

Namn
Klubb
Tävling
Start
Adam Andersson Team Pergamon BC Ängelholm 2021-2022 Fredagen den 3 september 11:00
Albin Gullstrand BK Thule Eslöv 2021-2022 Måndagen den 11 april 18:00 - Early Bird
Eslöv 2021-2022 Söndagen den 24 april SISTA Early Bird 16:00
Alexander Martinsson Lunds BK Mamba Lund 2021-2022 Tisdagen den 12 april 17:45
Alexander Rosendahl Kulladals BS Höganäs 2021-2022 Söndagen den 13 februari 10:00 Early Bird
Alexander Tigerstrand Team Clan BK Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 22 augusti 11:00 Early Bird
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 10 oktober 14:30 Finalsteg 1 Seoul 39ft
Alvin Kvarnström BK Force Eslöv 2021-2022 Måndagen den 11 april 18:00 - Early Bird
Anders Nilsson Tollarps BK Kristianstad 2021-2022 Onsdagen den 29 december 18:30 Kontant betalning
André Håkansson Kulladals BS Höganäs 2021-2022 Söndagen den 13 februari 10:00 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 13 februari 14:30 Early Bird
Andreas Svensson Höganäs BC Höganäs 2021-2022 Lördagen den 12 februari 10:00 Early Bird
Höganäs 2021-2022 Söndagen den 13 februari 10:00 Early Bird
Anna Andersson Spader Dam Ängelholm 2021-2022 Torsdagen den 16 september 18:30
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 2 februari 18:30 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 12 februari 14:30 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 27 mars Finalsteg 1 10:00 Alcatraz 38
Anton Andersson IS Göta Kristianstad 2021-2022 Lördagen den 6 november 09:45 Kontant betalning early bird
Hässleholm 2021-2022 Lördagen den 6 november 13:30 Early bird kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Måndagen den 3 januari 19:00 kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Söndag 6 februari 11:45 steg 2
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 19 mars 14:30
Arnar Jonsson Höganäs BC Höganäs 2021-2022 Lördagen den 5 februari 10:00 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 27 mars Finalsteg 1 10:00 Alcatraz 38
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 27 mars Finalsteg 2 12:00 Alcatraz 38
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 27 mars Finalsteg 3 13:45 Alcatraz 38
Axel Eddysson BK Femtionian Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 2 februari 18:30 Early Bird
Bengt Herrlin BK Full House Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 29 augusti 10:00
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 3 oktober 15:30
Bengt Olsson BK Cahoot Kristianstad 2021-2022 Tisdagen den 23 november 18:30 Kontant betalning early bird
Kristianstad 2021-2022 Tisdagen den 30 november 18:30 Kontant betalning early bird
Hässleholm 2021-2022 Måndagen den 3 januari 19:00 kontant betalning
Kristianstad 2021-2022 Lördagen den 8 januari 09:45 Kontant betalning
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 2 februari 18:30 Early Bird
Hässleholm 2021-2022 Söndagen 6 februari 10:00 steg 1
Hässleholm 2021-2022 Söndag 6 februari 11:45 steg 2
Höganäs 2021-2022 Söndagen den 13 februari 10:00 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 2 mars 18:30
Eslöv 2021-2022 Måndagen den 18 april Annandag Påsk Early Bird 14:00
Lund 2021-2022 Onsdagen den 18 maj 18:00
Bengt Petersson Kulladals BS Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 15 augusti 11:00 Early Bird
Ängelholm 2021-2022 Lördagen den 2 oktober 11:00
Kristianstad 2021-2022 Söndagen den 12 december 10:30
Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 26 december 10:00 kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Måndagen den 3 januari 19:00 kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Söndag 6 februari 11:45 steg 2
Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 6 februari 13:45
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 2 mars 18:30
Höganäs 2021-2022 Måndagen den 21 mars 18:30
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 23 mars 18:30
Höganäs 2021-2022 Lördagen den 26 mars 10:00
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 26 mars 14:30
Eslöv 2021-2022 Måndagen den 11 april 18:00 - Early Bird
Lund 2021-2022 Onsdagen den 11 maj 18:00
Eslöv 2021-2022 Söndagen den 22 maj 16:00 - Sista start
Bjarne Strand Höganäs BC Höganäs 2021-2022 Lördagen den 12 mars 10:00
Eslöv 2021-2022 Måndagen den 18 april Annandag Påsk Early Bird 14:00
Bo Persson BK Full House Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 3 oktober 15:30
Cajsa Wegner BK Femtionian Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 5 december 18:15 Early bird kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Söndagen 6 februari 10:00 steg 1
Hässleholm 2021-2022 Söndag 6 februari 11:45 steg 2
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 12 februari 14:30 Early Bird
Casper Gunnersson BK Femtionian Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 2 januari 11:00 kontant betalning
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 2 februari 18:30 Early Bird
Casper Olsson BK Femtionian Hässleholm 2021-2022 Måndagen den 6 december 19:00 Early bird SISTA CHANSEN kontant betalni
Charlie Lindstrand BK Frigg Perstorp 2021-2022 Lördagen den 12 mars 14:30
Christer Rapp Kulladals BS Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 15 augusti 11:00 Early Bird
Ängelholm 2021-2022 Måndagen den 16 augusti 18:30 Early Bird
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 29 augusti 10:00
Helsingborg 2021-2022 Måndagen den 30 augusti 18:15 Early bird
Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 3 oktober 11:00 (sista starten)
Ängelholm 2021-2022 Lördagen den 9 oktober 10:00
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 10 oktober 14:30 Finalsteg 1 Seoul 39ft
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 10 oktober 16:30 Finalsteg 2 Seoul 39ft
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 10 oktober 18:30 Finalsteg 3 Seoul 39ft
Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 5 december 18:15 Early bird kontant betalning
Kristianstad 2021-2022 Tisdagen den 7 december 18:30 Kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 2 januari 11:00 kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Måndagen den 3 januari 19:00 kontant betalning
Kristianstad 2021-2022 Torsdagen den 6 januari 15:00 Kontant betalning
Höganäs 2021-2022 Lördagen den 5 februari 10:00 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 5 februari 14:30 Early Bird
Höganäs 2021-2022 Lördagen den 26 mars 10:00
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 26 mars 14:30
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 27 mars Finalsteg 2 12:00 Alcatraz 38
Lund 2021-2022 Söndagen den 24 april 12:00 - Early Bird
Eslöv 2021-2022 Söndagen den 24 april SISTA Early Bird 16:00
Eslöv 2021-2022 Tisdagen den 17 maj 18:45
Eslöv 2021-2022 Lördagen den 4 juni 11:30 Finalsteg 2
Christian Snapp Lunds BK Mamba Lund 2021-2022 Tisdagen den 12 april 17:45
Claes Lindell Höganäs BC Höganäs 2021-2022 Lördagen den 12 februari 10:00 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 26 mars 10:00
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 27 mars Finalsteg 1 10:00 Alcatraz 38
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 27 mars Finalsteg 2 12:00 Alcatraz 38
Clara Andersson Tollarps BK Kristianstad 2021-2022 Tisdagen den 23 november 18:30 Kontant betalning early bird
Kristianstad 2021-2022 Tisdagen den 30 november 18:30 Kontant betalning early bird
Daniel Nilsson BK Femtionian Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 5 december 18:15 Early bird kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Söndagen 6 februari 10:00 steg 1
Egon Ståhlros Osby BS Eslöv 2021-2022 Söndagen den 10 april 16:00 - Early Bird
Eliaz Olsson Kulladals BS Kristianstad 2021-2022 Tisdagen den 7 december 18:30 Kontant betalning
Höganäs 2021-2022 Söndagen den 13 februari 10:00 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 13 februari 14:30 Early Bird
Elin Bergqvist BK Mix Eslöv Eslöv 2021-2022 Måndagen den 11 april 18:00 - Early Bird
Lund 2021-2022 Söndagen den 24 april 12:00 - Early Bird
Lund 2021-2022 Onsdagen den 18 maj 18:00
Eslöv 2021-2022 Lördagen den 4 Juni 09:30 Finalsteg 1
Elissa Mehmet BK Mix Eslöv Eslöv 2021-2022 Måndagen den 11 april 18:00 - Early Bird
Eslöv 2021-2022 Söndagen den 24 april SISTA Early Bird 16:00
Elvira Lindell Höganäs BC Höganäs 2021-2022 Lördagen den 12 februari 10:00 Early Bird
Höganäs 2021-2022 Söndagen den 13 februari 10:00 Early Bird
Höganäs 2021-2022 Måndagen den 21 mars 18:30
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 27 mars Finalsteg 1 10:00 Alcatraz 38
Emanuel Jonsson Team Alingsås BC Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 22 augusti 11:00 Early Bird
Helsingborg 2021-2022 Måndagen den 30 augusti 18:15 Early bird
Ängelholm 2021-2022 Torsdagen den 16 september 18:30
Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 19 september 11:00
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 10 oktober 14:30 Finalsteg 1 Seoul 39ft
Hässleholm 2021-2022 Fredagen den 7 januari 18:00 kontant betalning
Kristianstad 2021-2022 Lördagen den 8 januari 09:45 Kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Söndag 6 februari 11:45 steg 2
Höganäs 2021-2022 Lördagen den 12 februari 10:00 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 12 februari 14:30 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 27 mars Finalsteg 1 10:00 Alcatraz 38
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 27 mars Finalsteg 2 12:00 Alcatraz 38
Lund 2021-2022 Söndagen den 10 april 12:00 - Early Bird
Eslöv 2021-2022 Söndagen den 10 april 16:00 - Early Bird
Eslöv 2021-2022 Lördagen den 4 juni 11:30 Finalsteg 2
Emil Nilsson BK Allön Kristianstad 2021-2022 Tisdagen den 23 november 18:30 Kontant betalning early bird
Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 26 december 10:00 kontant betalning
Emil Nilsson BK Frigg Perstorp 2021-2022 Lördagen den 12 februari 14:30 Early Bird
Emil Nilsson BK Allön Perstorp 2021-2022 Söndagen den 20 mars 10:00
Höganäs 2021-2022 Söndagen den 20 mars 14:30
Eslöv 2021-2022 Tisdagen den 17 maj 18:45
Lund 2021-2022 Onsdagen den 18 maj 18:00
Emil Wohlin BK Borgen Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 29 augusti 10:00
Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 3 oktober 11:00 (sista starten)
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 10 oktober 16:30 Finalsteg 2 Seoul 39ft
Emma Halttunen Spader Dam Helsingborg 2021-2022 Måndagen den 30 augusti 18:15 Early bird
Ängelholm 2021-2022 Torsdagen den 16 september 18:30
Kristianstad 2021-2022 Lördagen den 6 november 09:45 Kontant betalning early bird
Hässleholm 2021-2022 Lördagen den 6 november 13:30 Early bird kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Måndagen den 6 december 19:00 Early bird SISTA CHANSEN kontant betalni
Kristianstad 2021-2022 Torsdagen den 6 januari 15:00 Kontant betalning
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 2 mars 18:30
Höganäs 2021-2022 Lördagen den 12 mars 10:00
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 23 mars 18:30
Erik Berséus Lunds BK Mamba Lund 2021-2022 Tisdagen den 12 april 17:45
Esther Lehrman BK Hallandia Höganäs 2021-2022 Lördagen den 26 mars 10:00
Eva Andersson BK Full House Ängelholm 2021-2022 Måndagen den 16 augusti 18:30 Early Bird
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 10 oktober 14:30 Finalsteg 1 Seoul 39ft
Eva Hedin Höganäs BC Höganäs 2021-2022 Lördagen den 12 februari 10:00 Early Bird
Eva Jönsson Bulltofta BK Hässleholm 2021-2022 Lördagen den 13 november 13.30 Early bird kontant betalning
Felix Lindstrand BK Frigg Perstorp 2021-2022 Lördagen den 12 mars 14:30
Filip Lindstrand BK Frigg Perstorp 2021-2022 Lördagen den 12 mars 14:30
Filip Wilhelmsson BK Kaskad Ängelholm 2021-2022 Fredagen den 3 september 11:00
Filippa Persson Spader Dam Helsingborg 2021-2022 Måndagen den 30 augusti 18:15 Early bird
Fredrik Helgesson BK Frigg Perstorp 2021-2022 Lördagen den 19 mars 14:30
Fredrik Lundstedt Kulladals BS Ängelholm 2021-2022 Lördagen den 9 oktober 10:00
Höganäs 2021-2022 Söndagen den 13 februari 10:00 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 13 februari 14:30 Early Bird
Fredrik Schack von Brockdorff Höganäs BC Ängelholm 2021-2022 Lördagen den 2 oktober 11:00
Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 3 oktober 11:00 (sista starten)
Höganäs 2021-2022 Lördagen den 12 februari 10:00 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 20 mars 10:00
Höganäs 2021-2022 Måndagen den 21 mars 18:30
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 23 mars 18:30
Höganäs 2021-2022 Lördagen den 26 mars 10:00
Eslöv 2021-2022 Måndagen den 11 april 18:00 - Early Bird
Eslöv 2021-2022 Måndagen den 18 april Annandag Påsk Early Bird 14:00
Git Lantz BS Friska Viljor Perstorp 2021-2022 Lördagen den 5 februari 14:30 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 12 mars 14:30
Glenn Karlsson Lunds BK Mamba Lund 2021-2022 Tisdagen den 12 april 17:45
Gudlaugur Valgeirsson Höganäs BC Höganäs 2021-2022 Lördagen den 5 februari 10:00 Early Bird
Gustav Nilsson Lunds BK Mamba Lund 2021-2022 Tisdagen den 12 april 17:45
Eslöv 2021-2022 Onsdagen den 4 maj 19:00
Eslöv 2021-2022 Lördagen den 4 juni 11:30 Finalsteg 2
Göran Ekstrand BK Znax Eslöv 2021-2022 Söndagen den 10 april 16:00 - Early Bird
Göran Lengqvist Tollarps BK Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 3 oktober 11:00 (sista starten)
Ängelholm 2021-2022 Lördagen den 9 oktober 10:00
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 10 oktober 14:30 Finalsteg 1 Seoul 39ft
Kristianstad 2021-2022 Tisdagen den 23 november 18:30 Kontant betalning early bird
Kristianstad 2021-2022 Tisdagen den 30 november 18:30 Kontant betalning early bird
Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 5 december 18:15 Early bird kontant betalning
Kristianstad 2021-2022 Tisdagen den 7 december 18:30 Kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 26 december 10:00 kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Måndagen den 3 januari 19:00 kontant betalning
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 2 februari 18:30 Early Bird
Hässleholm 2021-2022 Söndagen 6 februari 10:00 steg 1
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 2 mars 18:30
Höganäs 2021-2022 Söndagen den 20 mars 14:30
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 23 mars 18:30
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 27 mars Finalsteg 1 10:00 Alcatraz 38
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 27 mars Finalsteg 2 12:00 Alcatraz 38
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 27 mars Finalsteg 3 13:45 Alcatraz 38
Eslöv 2021-2022 Måndagen den 11 april 18:00 - Early Bird
Eslöv 2021-2022 Onsdagen den 4 maj 19:00
Lund 2021-2022 Onsdagen den 11 maj 18:00
Eslöv 2021-2022 Tisdagen den 17 maj 18:45
Lund 2021-2022 Onsdagen den 18 maj 18:00
Eslöv 2021-2022 Lördagen den 4 Juni 09:30 Finalsteg 1
Hanna Jönsson Spader Dam Kristianstad 2021-2022 Tisdagen den 23 november 18:30 Kontant betalning early bird
Kristianstad 2021-2022 Tisdagen den 30 november 18:30 Kontant betalning early bird
Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 26 december 10:00 kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Fredagen den 7 januari 18:00 kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Söndag 6 februari 11:45 steg 2
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 2 mars 18:30
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 23 mars 18:30
Höganäs 2021-2022 Lördagen den 26 mars 10:00
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 26 mars 14:30
Lund 2021-2022 Söndagen den 10 april 12:00 - Early Bird
Eslöv 2021-2022 Söndagen den 10 april 16:00 - Early Bird
Eslöv 2021-2022 Tisdagen den 17 maj 18:45
Lund 2021-2022 Onsdagen den 18 maj 18:00
Eslöv 2021-2022 Lördagen den 4 Juni 09:30 Finalsteg 1
Henrik Bengtsson BK Frigg Kristianstad 2021-2022 Lördagen den 13 november 09:45 Kontant betalning early bird
Hässleholm 2021-2022 Lördagen den 13 november 13.30 Early bird kontant betalning
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 2 februari 18:30 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 5 februari 14:30 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 19 mars 14:30
Henrik Olsson BK Allön Kristianstad 2021-2022 Tisdagen den 23 november 18:30 Kontant betalning early bird
Kristianstad 2021-2022 Tisdagen den 7 december 18:30 Kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 26 december 10:00 kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Måndagen den 3 januari 19:00 kontant betalning
Kristianstad 2021-2022 Torsdagen den 6 januari 15:00 Kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Fredagen den 7 januari 18:00 kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Söndagen 6 februari 10:00 steg 1
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 20 mars 10:00
Höganäs 2021-2022 Söndagen den 20 mars 14:30
Lund 2021-2022 Söndagen den 10 april 12:00 - Early Bird
Eslöv 2021-2022 Söndagen den 10 april 16:00 - Early Bird
Henrik Petersson Kulladals BS Eslöv 2021-2022 Måndagen den 11 april 18:00 - Early Bird
Lund 2021-2022 Långfredag den 15 april 10:00 - Early Bird
Lund 2021-2022 Onsdagen den 11 maj 18:00
Eslöv 2021-2022 Lördagen den 4 Juni 09:30 Finalsteg 1
Hugo Nilsson BK Allön Kristianstad 2021-2022 Lördagen den 6 november 09:45 Kontant betalning early bird
Kristianstad 2021-2022 Tisdagen den 23 november 18:30 Kontant betalning early bird
Hässleholm 2021-2022 Söndagen 6 februari 10:00 steg 1
Hässleholm 2021-2022 Söndag 6 februari 11:45 steg 2
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 20 mars 10:00
Höganäs 2021-2022 Söndagen den 20 mars 14:30
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 23 mars 18:30
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 27 mars Finalsteg 1 10:00 Alcatraz 38
Eslöv 2021-2022 Tisdagen den 17 maj 18:45
Lund 2021-2022 Onsdagen den 18 maj 18:00
James Blomgren Team Alingsås BC Ängelholm 2021-2022 Fredagen den 3 september 11:00
Jan Edeblad BK Håvås Ängelholm 2021-2022 Lördagen den 9 oktober 10:00
Jenny Wegner BK Femtionian Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 2 januari 11:00 kontant betalning
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 2 februari 18:30 Early Bird
Jens Lind BK Allön Kristianstad 2021-2022 Tisdagen den 23 november 18:30 Kontant betalning early bird
Kristianstad 2021-2022 Tisdagen den 30 november 18:30 Kontant betalning early bird
Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 26 december 10:00 kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Måndagen den 3 januari 19:00 kontant betalning
Kristianstad 2021-2022 Torsdagen den 6 januari 15:00 Kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Fredagen den 7 januari 18:00 kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Söndagen 6 februari 10:00 steg 1
Hässleholm 2021-2022 Söndag 6 februari 11:45 steg 2
Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 6 februari 13:45
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 20 mars 10:00
Höganäs 2021-2022 Söndagen den 20 mars 14:30
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 23 mars 18:30
Höganäs 2021-2022 Lördagen den 26 mars 10:00
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 26 mars 14:30
Lund 2021-2022 Söndagen den 10 april 12:00 - Early Bird
Eslöv 2021-2022 Söndagen den 10 april 16:00 - Early Bird
Eslöv 2021-2022 Tisdagen den 17 maj 18:45
Jesper Johansson BK Frigg Ängelholm 2021-2022 Lördagen den 2 oktober 11:00
Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 3 oktober 11:00 (sista starten)
Kristianstad 2021-2022 Lördagen den 13 november 09:45 Kontant betalning early bird
Hässleholm 2021-2022 Lördagen den 13 november 13.30 Early bird kontant betalning
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 2 februari 18:30 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 12 februari 14:30 Early Bird
Höganäs 2021-2022 Söndagen den 20 mars 14:30
Lund 2021-2022 Söndagen den 22 maj 12:00 - Sista starten
Eslöv 2021-2022 Söndagen den 22 maj 16:00 - Sista start
Jesper Svensson Team Pergamon BC Ängelholm 2021-2022 Fredagen den 3 september 11:00
Jimmy Lagerholm Osby BS Höganäs 2021-2022 Lördagen den 26 mars 10:00
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 26 mars 14:30
Joakim Allers Kulladals BS Ängelholm 2021-2022 Torsdagen den 16 september 18:30
Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 19 september 11:00
Kristianstad 2021-2022 Tisdagen den 30 november 18:30 Kontant betalning early bird
Hässleholm 2021-2022 Måndagen den 6 december 19:00 Early bird SISTA CHANSEN kontant betalni
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 5 februari 14:30 Early Bird
Höganäs 2021-2022 Söndagen den 13 februari 10:00 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 13 februari 14:30 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 20 mars 10:00
Höganäs 2021-2022 Måndagen den 21 mars 18:30
Höganäs 2021-2022 Lördagen den 26 mars 10:00
Lund 2021-2022 Söndagen den 10 april 12:00 - Early Bird
Eslöv 2021-2022 Måndagen den 11 april 18:00 - Early Bird
Lund 2021-2022 Långfredag den 15 april 10:00 - Early Bird
Eslöv 2021-2022 Söndagen den 24 april SISTA Early Bird 16:00
Eslöv 2021-2022 Söndagen den 22 maj 16:00 - Sista start
Eslöv 2021-2022 Lördagen den 4 Juni 09:30 Finalsteg 1
Johan Danielsson Kulladals BS Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 15 augusti 11:00 Early Bird
Kristianstad 2021-2022 Söndagen den 12 december 10:30
Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 26 december 10:00 kontant betalning
Höganäs 2021-2022 Söndagen den 13 februari 10:00 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 13 februari 14:30 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 20 mars 10:00
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 26 mars 10:00
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 27 mars Finalsteg 1 10:00 Alcatraz 38
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 27 mars Finalsteg 2 12:00 Alcatraz 38
Lund 2021-2022 Långfredag den 15 april 10:00 - Early Bird
Eslöv 2021-2022 Måndagen den 18 april Annandag Påsk Early Bird 14:00
Lund 2021-2022 Söndagen den 24 april 12:00 - Early Bird
Johan Åkesson Lunds BK Mamba Perstorp 2021-2022 Lördagen den 26 mars 10:00
Lund 2021-2022 Tisdagen den 12 april 17:45
Eslöv 2021-2022 Onsdagen den 4 maj 19:00
John Mattsson BK Full House Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 3 oktober 15:30
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 13 februari 14:30 Early Bird
Höganäs 2021-2022 Måndagen den 21 mars 18:30
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 26 mars 14:30
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 27 mars Finalsteg 2 12:00 Alcatraz 38
Jonas Ask IS Göta Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 15 augusti 11:00 Early Bird
Ängelholm 2021-2022 Lördagen den 2 oktober 11:00
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 10 oktober 14:30 Finalsteg 1 Seoul 39ft
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 10 oktober 16:30 Finalsteg 2 Seoul 39ft
Hässleholm 2021-2022 Lördagen den 6 november 13:30 Early bird kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 5 december 18:15 Early bird kontant betalning
Kristianstad 2021-2022 Söndagen den 12 december 10:30
Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 2 januari 11:00 kontant betalning
Kristianstad 2021-2022 Lördagen den 8 januari 09:45 Kontant betalning
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 5 februari 14:30 Early Bird
Höganäs 2021-2022 Lördagen den 12 februari 10:00 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 12 februari 14:30 Early Bird
Höganäs 2021-2022 Söndagen den 20 mars 14:30
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 27 mars Finalsteg 1 10:00 Alcatraz 38
Eslöv 2021-2022 Måndagen den 11 april 18:00 - Early Bird
Lund 2021-2022 Söndagen den 24 april 12:00 - Early Bird
Lund 2021-2022 Onsdagen den 11 maj 18:00
Lund 2021-2022 Onsdagen den 18 maj 18:00
Jonas Svensson BK Femtionian Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 5 december 18:15 Early bird kontant betalning
Jonathan Hallberg Team Clan BK Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 22 augusti 11:00 Early Bird
Jonathan Johansson Höganäs BC Perstorp 2021-2022 Söndagen den 20 mars 10:00
Höganäs 2021-2022 Måndagen den 21 mars 18:30
Jonathan Winhagen Team Ystad BK Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 22 augusti 11:00 Early Bird
Josefine Linderoth Spader Dam Helsingborg 2021-2022 Måndagen den 30 augusti 18:15 Early bird
Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 3 oktober 11:00 (sista starten)
Eslöv 2021-2022 Måndagen den 11 april 18:00 - Early Bird
Eslöv 2021-2022 Måndagen den 18 april Annandag Påsk Early Bird 14:00
Eslöv 2021-2022 Söndagen den 24 april SISTA Early Bird 16:00
Eslöv 2021-2022 Lördagen den 4 Juni 09:30 Finalsteg 1
Josefine Persson BS Friska Viljor Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 2 februari 18:30 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 13 februari 14:30 Early Bird
Jörgen Lindberg Lunds BK Mamba Lund 2021-2022 Tisdagen den 12 april 17:45
Jörgen Magnusson Kulladals BS Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 15 augusti 11:00 Early Bird
Ängelholm 2021-2022 Lördagen den 2 oktober 11:00
Kristianstad 2021-2022 Söndagen den 12 december 10:30
Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 26 december 10:00 kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Måndagen den 3 januari 19:00 kontant betalning
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 2 mars 18:30
Höganäs 2021-2022 Lördagen den 26 mars 10:00
Eslöv 2021-2022 Måndagen den 11 april 18:00 - Early Bird
Jörgen Roos Kulladals BS Lund 2021-2022 Onsdagen den 11 maj 18:00
Lund 2021-2022 Onsdagen den 18 maj 18:00
Eslöv 2021-2022 Söndagen den 22 maj 16:00 - Sista start
Karl Wahlgren IS Göta Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 15 augusti 11:00 Early Bird
Ängelholm 2021-2022 Fredagen den 3 september 11:00
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 10 oktober 14:30 Finalsteg 1 Seoul 39ft
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 10 oktober 16:30 Finalsteg 2 Seoul 39ft
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 10 oktober 18:30 Finalsteg 3 Seoul 39ft
Kristianstad 2021-2022 Lördagen den 6 november 09:45 Kontant betalning early bird
Hässleholm 2021-2022 Lördagen den 6 november 13:30 Early bird kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Söndagen 6 februari 10:00 steg 1
Hässleholm 2021-2022 Söndag 6 februari 11:45 steg 2
Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 6 februari 13:45
Höganäs 2021-2022 Lördagen den 12 februari 10:00 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 12 februari 14:30 Early Bird
Lund 2021-2022 Långfredag den 15 april 10:00 - Early Bird
Eslöv 2021-2022 Onsdagen den 4 maj 19:00
Eslöv 2021-2022 Lördagen den 4 juni 11:30 Finalsteg 2
Kenth Lorentzen BK Allön Kristianstad 2021-2022 Tisdagen den 23 november 18:30 Kontant betalning early bird
Kristianstad 2021-2022 Tisdagen den 30 november 18:30 Kontant betalning early bird
Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 26 december 10:00 kontant betalning
Kristianstad 2021-2022 Torsdagen den 6 januari 15:00 Kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Fredagen den 7 januari 18:00 kontant betalning
Kerry Kristiansen BK Allön Kristianstad 2021-2022 Onsdagen den 29 december 18:30 Kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Måndagen den 3 januari 19:00 kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Fredagen den 7 januari 18:00 kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Söndagen 6 februari 10:00 steg 1
Kevin Lindbladh Team Clan BK Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 22 augusti 11:00 Early Bird
Ängelholm 2021-2022 Lördagen den 2 oktober 11:00
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 10 oktober 14:30 Finalsteg 1 Seoul 39ft
Kim Bolleby Team Pergamon BC Helsingborg 2021-2022 Måndagen den 30 augusti 18:15 Early bird
Ängelholm 2021-2022 Fredagen den 3 september 11:00
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 10 oktober 16:30 Finalsteg 2 Seoul 39ft
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 10 oktober 18:30 Finalsteg 3 Seoul 39ft
Kjell Hörnstedt Tramo IF Eslöv 2021-2022 Söndagen den 10 april 16:00 - Early Bird
Kristian Gustafsson Höganäs BC Höganäs 2021-2022 Lördagen den 26 mars 10:00
Eslöv 2021-2022 Söndagen den 24 april SISTA Early Bird 16:00
Kurt Söderlund BK Femtionian Hässleholm 2021-2022 Lördagen den 13 november 13.30 Early bird kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Måndagen den 6 december 19:00 Early bird SISTA CHANSEN kontant betalni
Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 26 december 10:00 kontant betalning
Kristianstad 2021-2022 Onsdagen den 29 december 18:30 Kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Söndagen 6 februari 10:00 steg 1
Höganäs 2021-2022 Söndagen den 13 februari 10:00 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 13 februari 14:30 Early Bird
Lars-Conny Henningsson Team Bjuv BF Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 19 september 11:00
Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 3 oktober 11:00 (sista starten)
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 3 oktober 15:30
Hässleholm 2021-2022 Måndagen den 3 januari 19:00 kontant betalning
Kristianstad 2021-2022 Torsdagen den 6 januari 15:00 Kontant betalning
Kristianstad 2021-2022 Lördagen den 8 januari 09:45 Kontant betalning
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 2 februari 18:30 Early Bird
Höganäs 2021-2022 Lördagen den 5 februari 10:00 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 2 mars 18:30
Höganäs 2021-2022 Lördagen den 12 mars 10:00
Höganäs 2021-2022 Söndagen den 20 mars 14:30
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 23 mars 18:30
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 27 mars Finalsteg 1 10:00 Alcatraz 38
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 27 mars Finalsteg 2 12:00 Alcatraz 38
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 27 mars Finalsteg 3 13:45 Alcatraz 38
Lund 2021-2022 Söndagen den 10 april 12:00 - Early Bird
Eslöv 2021-2022 Söndagen den 10 april 16:00 - Early Bird
Eslöv 2021-2022 Måndagen den 18 april Annandag Påsk Early Bird 14:00
Lund 2021-2022 Söndagen den 24 april 12:00 - Early Bird
Eslöv 2021-2022 Tisdagen den 17 maj 18:45
Lund 2021-2022 Onsdagen den 18 maj 18:00
Lars-Eric Åkesson IS Göta Kristianstad 2021-2022 Lördagen den 6 november 09:45 Kontant betalning early bird
Hässleholm 2021-2022 Lördagen den 6 november 13:30 Early bird kontant betalning
Lennart Olsson BK Stenbocken Helsingborg 2021-2022 Måndagen den 30 augusti 18:15 Early bird
Ängelholm 2021-2022 Torsdagen den 16 september 18:30
Hässleholm 2021-2022 Måndagen den 6 december 19:00 Early bird SISTA CHANSEN kontant betalni
Kristianstad 2021-2022 Tisdagen den 7 december 18:30 Kontant betalning
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 2 mars 18:30
Höganäs 2021-2022 Måndagen den 21 mars 18:30
Eslöv 2021-2022 Måndagen den 11 april 18:00 - Early Bird
Lund 2021-2022 Söndagen den 24 april 12:00 - Early Bird
Lund 2021-2022 Onsdagen den 18 maj 18:00
Eslöv 2021-2022 Lördagen den 4 Juni 09:30 Finalsteg 1
Liselott Ekström Höganäs BC Höganäs 2021-2022 Lördagen den 12 februari 10:00 Early Bird
Loke Molander Johansson BK Jösse Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 22 augusti 11:00 Early Bird
Lotta Lindell Höganäs BC Höganäs 2021-2022 Lördagen den 12 februari 10:00 Early Bird
Louise Andersson BS Friska Viljor Perstorp 2021-2022 Lördagen den 5 februari 14:30 Early Bird
Lova Nilsson BS Friska Viljor Eslöv 2021-2022 Tisdagen den 17 maj 18:45
Lucas Svensson BK Borgen Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 29 augusti 10:00
Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 3 oktober 11:00 (sista starten)
Magnus Ahlberg BK Full House Ängelholm 2021-2022 Måndagen den 16 augusti 18:30 Early Bird
Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 3 oktober 11:00 (sista starten)
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 10 oktober 14:30 Finalsteg 1 Seoul 39ft
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 10 oktober 16:30 Finalsteg 2 Seoul 39ft
Hässleholm 2021-2022 Måndagen den 6 december 19:00 Early bird SISTA CHANSEN kontant betalni
Kristianstad 2021-2022 Torsdagen den 6 januari 15:00 Kontant betalning
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 2 mars 18:30
Höganäs 2021-2022 Måndagen den 21 mars 18:30
Magnus Andersson Lunds BK Mamba Lund 2021-2022 Tisdagen den 12 april 17:45
Eslöv 2021-2022 Onsdagen den 4 maj 19:00
Eslöv 2021-2022 Lördagen den 4 Juni 09:30 Finalsteg 1
Majken Heino BS Friska Viljor Perstorp 2021-2022 Lördagen den 5 februari 14:30 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 26 mars 10:00
Malin Johansson BK Högland Hässleholm 2021-2022 Fredagen den 7 januari 18:00 kontant betalning
Kristianstad 2021-2022 Lördagen den 8 januari 09:45 Kontant betalning
Lund 2021-2022 Söndagen den 24 april 12:00 - Early Bird
Eslöv 2021-2022 Söndagen den 24 april SISTA Early Bird 16:00
Manne Stéen Halmia BS Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 19 september 11:00
Ängelholm 2021-2022 Lördagen den 2 oktober 11:00
Höganäs 2021-2022 Lördagen den 12 mars 10:00
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 12 mars 14:30
Margareta Borglin Lunds BK Mamba Lund 2021-2022 Tisdagen den 12 april 17:45
Markus Hegnelius Lunds BK Mamba Lund 2021-2022 Tisdagen den 12 april 17:45
Markus Jansson BK Jösse Ängelholm 2021-2022 Fredagen den 3 september 11:00
Martin Allers Kulladals BS Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 19 september 11:00
Kristianstad 2021-2022 Tisdagen den 30 november 18:30 Kontant betalning early bird
Hässleholm 2021-2022 Måndagen den 6 december 19:00 Early bird SISTA CHANSEN kontant betalni
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 5 februari 14:30 Early Bird
Höganäs 2021-2022 Söndagen den 13 februari 10:00 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 13 februari 14:30 Early Bird
Lund 2021-2022 Söndagen den 10 april 12:00 - Early Bird
Eslöv 2021-2022 Måndagen den 11 april 18:00 - Early Bird
Lund 2021-2022 Långfredag den 15 april 10:00 - Early Bird
Eslöv 2021-2022 Söndagen den 24 april SISTA Early Bird 16:00
Eslöv 2021-2022 Söndagen den 22 maj 16:00 - Sista start
Eslöv 2021-2022 Lördagen den 4 Juni 09:30 Finalsteg 1
Martin Järnland Kulladals BS Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 15 augusti 11:00 Early Bird
Ängelholm 2021-2022 Måndagen den 16 augusti 18:30 Early Bird
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 10 oktober 16:30 Finalsteg 2 Seoul 39ft
Kristianstad 2021-2022 Lördagen den 13 november 09:45 Kontant betalning early bird
Hässleholm 2021-2022 Lördagen den 13 november 13.30 Early bird kontant betalning
Kristianstad 2021-2022 Tisdagen den 23 november 18:30 Kontant betalning early bird
Hässleholm 2021-2022 Måndagen den 6 december 19:00 Early bird SISTA CHANSEN kontant betalni
Hässleholm 2021-2022 Måndagen den 3 januari 19:00 kontant betalning
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 5 februari 14:30 Early Bird
Höganäs 2021-2022 Söndagen den 13 februari 10:00 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 13 februari 14:30 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 19 mars 14:30
Höganäs 2021-2022 Söndagen den 20 mars 14:30
Höganäs 2021-2022 Lördagen den 26 mars 10:00
Lund 2021-2022 Söndagen den 10 april 12:00 - Early Bird
Eslöv 2021-2022 Måndagen den 11 april 18:00 - Early Bird
Lund 2021-2022 Långfredag den 15 april 10:00 - Early Bird
Eslöv 2021-2022 Söndagen den 24 april SISTA Early Bird 16:00
Eslöv 2021-2022 Tisdagen den 17 maj 18:45
Lund 2021-2022 Onsdagen den 18 maj 18:00
Eslöv 2021-2022 Lördagen den 4 Juni 09:30 Finalsteg 1
Martin Larsen Team Pergamon BC Ängelholm 2021-2022 Fredagen den 3 september 11:00
Martin Paulsson Kulladals BS Helsingborg 2021-2022 Måndagen den 30 augusti 18:15 Early bird
Ängelholm 2021-2022 Lördagen den 9 oktober 10:00
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 10 oktober 16:30 Finalsteg 2 Seoul 39ft
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 10 oktober 18:30 Finalsteg 3 Seoul 39ft
Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 26 december 10:00 kontant betalning
Kristianstad 2021-2022 Onsdagen den 29 december 18:30 Kontant betalning
Kristianstad 2021-2022 Lördagen den 8 januari 09:45 Kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Söndagen 6 februari 10:00 steg 1
Hässleholm 2021-2022 Söndag 6 februari 11:45 steg 2
Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 6 februari 13:45
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 2 mars 18:30
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 23 mars 18:30
Höganäs 2021-2022 Lördagen den 26 mars 10:00
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 27 mars Finalsteg 1 10:00 Alcatraz 38
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 27 mars Finalsteg 2 12:00 Alcatraz 38
Eslöv 2021-2022 Onsdagen den 4 maj 19:00
Lund 2021-2022 Onsdagen den 11 maj 18:00
Mathias Perzon Öresunds BS Eslöv 2021-2022 Söndagen den 24 april SISTA Early Bird 16:00
Mathias Petersson Kulladals BS Ängelholm 2021-2022 Lördagen den 2 oktober 11:00
Kristianstad 2021-2022 Söndagen den 12 december 10:30
Lund 2021-2022 Onsdagen den 11 maj 18:00
Mats Lunderquist Kulladals BS Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 15 augusti 11:00 Early Bird
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 29 augusti 10:00
Kristianstad 2021-2022 Tisdagen den 23 november 18:30 Kontant betalning early bird
Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 5 december 18:15 Early bird kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 2 januari 11:00 kontant betalning
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 2 mars 18:30
Höganäs 2021-2022 Måndagen den 21 mars 18:30
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 23 mars 18:30
Höganäs 2021-2022 Lördagen den 26 mars 10:00
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 26 mars 14:30
Eslöv 2021-2022 Måndagen den 11 april 18:00 - Early Bird
Eslöv 2021-2022 Måndagen den 18 april Annandag Påsk Early Bird 14:00
Lund 2021-2022 Onsdagen den 18 maj 18:00
Lund 2021-2022 Söndagen den 22 maj 12:00 - Sista starten
Eslöv 2021-2022 Söndagen den 22 maj 16:00 - Sista start
Mattias Olsson Team Pergamon BC Ängelholm 2021-2022 Fredagen den 3 september 11:00
Mattias Wetterberg Team Pergamon BC Ängelholm 2021-2022 Fredagen den 3 september 11:00
Matts Johansson IS Göta Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 15 augusti 11:00 Early Bird
Helsingborg 2021-2022 Måndagen den 30 augusti 18:15 Early bird
Ängelholm 2021-2022 Torsdagen den 16 september 18:30
Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 3 oktober 11:00 (sista starten)
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 10 oktober 16:30 Finalsteg 2 Seoul 39ft
Kristianstad 2021-2022 Lördagen den 6 november 09:45 Kontant betalning early bird
Hässleholm 2021-2022 Lördagen den 6 november 13:30 Early bird kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Måndagen den 6 december 19:00 Early bird SISTA CHANSEN kontant betalni
Kristianstad 2021-2022 Torsdagen den 6 januari 15:00 Kontant betalning
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 2 mars 18:30
Höganäs 2021-2022 Lördagen den 12 mars 10:00
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 27 mars Finalsteg 2 12:00 Alcatraz 38
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 27 mars Finalsteg 3 13:45 Alcatraz 38
Lund 2021-2022 Långfredag den 15 april 10:00 - Early Bird
Eslöv 2021-2022 Måndagen den 18 april Annandag Påsk Early Bird 14:00
Lund 2021-2022 Söndagen den 24 april 12:00 - Early Bird
Eslöv 2021-2022 Onsdagen den 4 maj 19:00
Max Munthe BK Femtionian Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 26 december 10:00 kontant betalning
Melwin Nielsen Jönköpings Kägelklubb Eslöv 2021-2022 Söndagen den 24 april SISTA Early Bird 16:00
Lund 2021-2022 Onsdagen den 18 maj 18:00
Eslöv 2021-2022 Lördagen den 4 Juni 09:30 Finalsteg 1
Micael Zanderhäll BK Hovet Perstorp 2021-2022 Lördagen den 19 mars 14:30
Michael Wegner BK Femtionian Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 5 december 18:15 Early bird kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 26 december 10:00 kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 2 januari 11:00 kontant betalning
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 2 februari 18:30 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 12 februari 14:30 Early Bird
Michael Wennberg BK Full House Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 3 oktober 15:30
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 13 februari 14:30 Early Bird
Höganäs 2021-2022 Söndagen den 20 mars 14:30
Mikael Andersson BK Allön Hässleholm 2021-2022 Lördagen den 13 november 13.30 Early bird kontant betalning
Kristianstad 2021-2022 Tisdagen den 23 november 18:30 Kontant betalning early bird
Kristianstad 2021-2022 Tisdagen den 30 november 18:30 Kontant betalning early bird
Kristianstad 2021-2022 Torsdagen den 6 januari 15:00 Kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Söndag 6 februari 11:45 steg 2
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 2 mars 18:30
Höganäs 2021-2022 Lördagen den 12 mars 10:00
Höganäs 2021-2022 Måndagen den 21 mars 18:30
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 23 mars 18:30
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 27 mars Finalsteg 1 10:00 Alcatraz 38
Eslöv 2021-2022 Måndagen den 11 april 18:00 - Early Bird
Lund 2021-2022 Söndagen den 24 april 12:00 - Early Bird
Eslöv 2021-2022 Söndagen den 24 april SISTA Early Bird 16:00
Eslöv 2021-2022 Tisdagen den 17 maj 18:45
Lund 2021-2022 Onsdagen den 18 maj 18:00
Lund 2021-2022 Söndagen den 22 maj 12:00 - Sista starten
Eslöv 2021-2022 Lördagen den 4 Juni 09:30 Finalsteg 1
Mikael Björnberg Höganäs BC Höganäs 2021-2022 Lördagen den 12 mars 10:00
Mikael Blomqvist Kulladals BS Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 15 augusti 11:00 Early Bird
Ängelholm 2021-2022 Måndagen den 16 augusti 18:30 Early Bird
Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 22 augusti 11:00 Early Bird
Ängelholm 2021-2022 Lördagen den 2 oktober 11:00
Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 3 oktober 11:00 (sista starten)
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 10 oktober 14:30 Finalsteg 1 Seoul 39ft
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 10 oktober 16:30 Finalsteg 2 Seoul 39ft
Kristianstad 2021-2022 Lördagen den 13 november 09:45 Kontant betalning early bird
Hässleholm 2021-2022 Lördagen den 13 november 13.30 Early bird kontant betalning
Kristianstad 2021-2022 Tisdagen den 30 november 18:30 Kontant betalning early bird
Hässleholm 2021-2022 Måndagen den 6 december 19:00 Early bird SISTA CHANSEN kontant betalni
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 2 februari 18:30 Early Bird
Höganäs 2021-2022 Lördagen den 12 mars 10:00
Lund 2021-2022 Söndagen den 10 april 12:00 - Early Bird
Eslöv 2021-2022 Måndagen den 11 april 18:00 - Early Bird
Lund 2021-2022 Söndagen den 24 april 12:00 - Early Bird
Eslöv 2021-2022 Söndagen den 24 april SISTA Early Bird 16:00
Eslöv 2021-2022 Tisdagen den 17 maj 18:45
Eslöv 2021-2022 Lördagen den 4 Juni 09:30 Finalsteg 1
Monica Lindberg Lunds BK Mamba Lund 2021-2022 Söndagen den 24 april 12:00 - Early Bird
Niklas Assarsson Lunds BK Mamba Lund 2021-2022 Tisdagen den 12 april 17:45
Niklas Johansson BK Frigg Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 19 september 11:00
Ängelholm 2021-2022 Lördagen den 2 oktober 11:00
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 10 oktober 16:30 Finalsteg 2 Seoul 39ft
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 10 oktober 18:30 Finalsteg 3 Seoul 39ft
Kristianstad 2021-2022 Lördagen den 13 november 09:45 Kontant betalning early bird
Hässleholm 2021-2022 Lördagen den 13 november 13.30 Early bird kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Måndagen den 3 januari 19:00 kontant betalning
Höganäs 2021-2022 Lördagen den 12 februari 10:00 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 12 februari 14:30 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 27 mars Finalsteg 1 10:00 Alcatraz 38
Lund 2021-2022 Söndagen den 22 maj 12:00 - Sista starten
Eslöv 2021-2022 Söndagen den 22 maj 16:00 - Sista start
Niklas Pålsson BK Turbanen Hässleholm 2021-2022 Måndagen den 3 januari 19:00 kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Fredagen den 7 januari 18:00 kontant betalning
Noel Strandman Olofströms BS Kristianstad 2021-2022 Onsdagen den 29 december 18:30 Kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Måndagen den 3 januari 19:00 kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Fredagen den 7 januari 18:00 kontant betalning
Kristianstad 2021-2022 Lördagen den 8 januari 09:45 Kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Söndagen 6 februari 10:00 steg 1
Hässleholm 2021-2022 Söndag 6 februari 11:45 steg 2
Höganäs 2021-2022 Söndagen den 20 mars 14:30
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 23 mars 18:30
Oscar Lund Larsen Höganäs BC Höganäs 2021-2022 Lördagen den 5 februari 10:00 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 5 februari 14:30 Early Bird
Höganäs 2021-2022 Lördagen den 12 mars 10:00
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 27 mars Finalsteg 1 10:00 Alcatraz 38
Ottilia Gunnarsson BK Femtionian Kristianstad 2021-2022 Tisdagen den 7 december 18:30 Kontant betalning
Patrik Bruno BK Hovet Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 26 december 10:00 kontant betalning
Patrik Pettersson BK Playax Eslöv 2021-2022 Onsdagen den 4 maj 19:00
Eslöv 2021-2022 Tisdagen den 17 maj 18:45
Paul Lindfors BK Thule Lund 2021-2022 Långfredag den 15 april 10:00 - Early Bird
Per Herrlin BK Hammaren Höganäs 2021-2022 Lördagen den 12 mars 10:00
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 26 mars 10:00
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 27 mars Finalsteg 2 12:00 Alcatraz 38
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 27 mars Finalsteg 3 13:45 Alcatraz 38
Per Montén BK Frigg Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 15 augusti 11:00 Early Bird
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 29 augusti 10:00
Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 19 september 11:00
Ängelholm 2021-2022 Lördagen den 2 oktober 11:00
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 10 oktober 14:30 Finalsteg 1 Seoul 39ft
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 10 oktober 16:30 Finalsteg 2 Seoul 39ft
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 10 oktober 18:30 Finalsteg 3 Seoul 39ft
Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 5 december 18:15 Early bird kontant betalning
Kristianstad 2021-2022 Söndagen den 12 december 10:30
Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 2 januari 11:00 kontant betalning
Kristianstad 2021-2022 Torsdagen den 6 januari 15:00 Kontant betalning
Kristianstad 2021-2022 Lördagen den 8 januari 09:45 Kontant betalning
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 5 februari 14:30 Early Bird
Hässleholm 2021-2022 Söndagen 6 februari 10:00 steg 1
Höganäs 2021-2022 Söndagen den 13 februari 10:00 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 13 februari 14:30 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 20 mars 10:00
Höganäs 2021-2022 Söndagen den 20 mars 14:30
Höganäs 2021-2022 Måndagen den 21 mars 18:30
Lund 2021-2022 Söndagen den 24 april 12:00 - Early Bird
Eslöv 2021-2022 Söndagen den 24 april SISTA Early Bird 16:00
Eslöv 2021-2022 Onsdagen den 4 maj 19:00
Lund 2021-2022 Onsdagen den 18 maj 18:00
Eslöv 2021-2022 Lördagen den 4 Juni 09:30 Finalsteg 1
Per Olof Frantzen Lunds BK Mamba Lund 2021-2022 Tisdagen den 12 april 17:45
Lund 2021-2022 Söndagen den 24 april 12:00 - Early Bird
Eslöv 2021-2022 Onsdagen den 4 maj 19:00
Per-Ola Fredriksson Tollarps BK Eslöv 2021-2022 Måndagen den 18 april Annandag Påsk Early Bird 14:00
Peter Eriksson Kulladals BS Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 2 mars 18:30
Höganäs 2021-2022 Måndagen den 21 mars 18:30
Peter Hellström Team Clan BK Hässleholm 2021-2022 Fredagen den 7 januari 18:00 kontant betalning
Kristianstad 2021-2022 Lördagen den 8 januari 09:45 Kontant betalning
Höganäs 2021-2022 Lördagen den 5 februari 10:00 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 5 februari 14:30 Early Bird
Hässleholm 2021-2022 Söndag 6 februari 11:45 steg 2
Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 6 februari 13:45
Höganäs 2021-2022 Lördagen den 26 mars 10:00
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 26 mars 14:30
Lund 2021-2022 Söndagen den 24 april 12:00 - Early Bird
Eslöv 2021-2022 Söndagen den 24 april SISTA Early Bird 16:00
Eslöv 2021-2022 Lördagen den 4 juni 11:30 Finalsteg 2
Peter Niclasen BK Borgen Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 29 augusti 10:00
Pontus Andersson Team Clan BK Ängelholm 2021-2022 Fredagen den 3 september 11:00
Pontus Ek Lunds BK Mamba Lund 2021-2022 Tisdagen den 12 april 17:45
Eslöv 2021-2022 Onsdagen den 4 maj 19:00
Pontus Falkhäll Team Pergamon BC Helsingborg 2021-2022 Måndagen den 30 augusti 18:15 Early bird
Pontus Möller BK Hovet Hässleholm 2021-2022 Måndagen den 6 december 19:00 Early bird SISTA CHANSEN kontant betalni
Pontus Törnebohm Öresunds BS Eslöv 2021-2022 Söndagen den 24 april SISTA Early Bird 16:00
Pär Dehlin BK Allön Kristianstad 2021-2022 Tisdagen den 23 november 18:30 Kontant betalning early bird
Rasmus Edvall IS Göta Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 15 augusti 11:00 Early Bird
Ängelholm 2021-2022 Torsdagen den 16 september 18:30
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 10 oktober 16:30 Finalsteg 2 Seoul 39ft
Kristianstad 2021-2022 Lördagen den 6 november 09:45 Kontant betalning early bird
Hässleholm 2021-2022 Lördagen den 6 november 13:30 Early bird kontant betalning
Kristianstad 2021-2022 Torsdagen den 6 januari 15:00 Kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Söndag 6 februari 11:45 steg 2
Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 6 februari 13:45
Höganäs 2021-2022 Lördagen den 12 februari 10:00 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 12 februari 14:30 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 27 mars Finalsteg 2 12:00 Alcatraz 38
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 27 mars Finalsteg 3 13:45 Alcatraz 38
Lund 2021-2022 Långfredag den 15 april 10:00 - Early Bird
Eslöv 2021-2022 Måndagen den 18 april Annandag Påsk Early Bird 14:00
Eslöv 2021-2022 Onsdagen den 4 maj 19:00
Eslöv 2021-2022 Lördagen den 4 juni 11:30 Finalsteg 2
Rasmus Gjöderum Kulladals BS Höganäs 2021-2022 Söndagen den 13 februari 10:00 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 13 februari 14:30 Early Bird
Rasmus Green IS Göta Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 22 augusti 11:00 Early Bird
Ängelholm 2021-2022 Lördagen den 2 oktober 11:00
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 10 oktober 14:30 Finalsteg 1 Seoul 39ft
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 10 oktober 16:30 Finalsteg 2 Seoul 39ft
Hässleholm 2021-2022 Måndagen den 6 december 19:00 Early bird SISTA CHANSEN kontant betalni
Kristianstad 2021-2022 Tisdagen den 7 december 18:30 Kontant betalning
Kristianstad 2021-2022 Lördagen den 8 januari 09:45 Kontant betalning
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 5 februari 14:30 Early Bird
Hässleholm 2021-2022 Söndagen 6 februari 10:00 steg 1
Hässleholm 2021-2022 Söndag 6 februari 11:45 steg 2
Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 6 februari 13:45
Höganäs 2021-2022 Söndagen den 20 mars 14:30
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 23 mars 18:30
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 27 mars Finalsteg 1 10:00 Alcatraz 38
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 27 mars Finalsteg 2 12:00 Alcatraz 38
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 27 mars Finalsteg 3 13:45 Alcatraz 38
Eslöv 2021-2022 Måndagen den 11 april 18:00 - Early Bird
Lund 2021-2022 Onsdagen den 18 maj 18:00
Eslöv 2021-2022 Lördagen den 4 juni 11:30 Finalsteg 2
Raymond Oskarsson BK Frigg Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 2 februari 18:30 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 12 februari 14:30 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 19 mars 14:30
Robin Björnstedt Team Bjuv BF Höganäs 2021-2022 Söndagen den 13 februari 10:00 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 2 mars 18:30
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 23 mars 18:30
Robin Frisk IS Göta Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 15 augusti 11:00 Early Bird
Ängelholm 2021-2022 Lördagen den 9 oktober 10:00
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 10 oktober 14:30 Finalsteg 1 Seoul 39ft
Kristianstad 2021-2022 Lördagen den 6 november 09:45 Kontant betalning early bird
Hässleholm 2021-2022 Lördagen den 6 november 13:30 Early bird kontant betalning
Höganäs 2021-2022 Lördagen den 5 februari 10:00 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 5 februari 14:30 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 27 mars Finalsteg 2 12:00 Alcatraz 38
Eslöv 2021-2022 Onsdagen den 4 maj 19:00
Lund 2021-2022 Onsdagen den 18 maj 18:00
Robin Persson IS Göta Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 15 augusti 11:00 Early Bird
Ängelholm 2021-2022 Torsdagen den 16 september 18:30
Kristianstad 2021-2022 Tisdagen den 30 november 18:30 Kontant betalning early bird
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 2 februari 18:30 Early Bird
Höganäs 2021-2022 Söndagen den 20 mars 14:30
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 27 mars Finalsteg 2 12:00 Alcatraz 38
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 27 mars Finalsteg 3 13:45 Alcatraz 38
Eslöv 2021-2022 Måndagen den 11 april 18:00 - Early Bird
Lund 2021-2022 Onsdagen den 11 maj 18:00
Eslöv 2021-2022 Tisdagen den 17 maj 18:45
Eslöv 2021-2022 Lördagen den 4 juni 11:30 Finalsteg 2
Ronny Eriksson BK Turbanen Hässleholm 2021-2022 Fredagen den 7 januari 18:00 kontant betalning
Sandra Gustafsson Höganäs BC Höganäs 2021-2022 Lördagen den 12 februari 10:00 Early Bird
Sarah Holmér Höganäs BC Höganäs 2021-2022 Lördagen den 12 februari 10:00 Early Bird
Sebastian Friberg Team Alingsås BC Ängelholm 2021-2022 Lördagen den 2 oktober 11:00
Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 3 oktober 11:00 (sista starten)
Sigbritt Preütz Höganäs BC Höganäs 2021-2022 Lördagen den 12 februari 10:00 Early Bird
Höganäs 2021-2022 Lördagen den 12 mars 10:00
Höganäs 2021-2022 Måndagen den 21 mars 18:30
Stefan Edin BK Hammaren Hässleholm 2021-2022 Fredagen den 7 januari 18:00 kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Söndagen 6 februari 10:00 steg 1
Höganäs 2021-2022 Lördagen den 12 mars 10:00
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 26 mars 10:00
Stefan Johansson Tollarps BK Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 5 december 18:15 Early bird kontant betalning
Eslöv 2021-2022 Måndagen den 18 april Annandag Påsk Early Bird 14:00
Stefan Karlsson Osby BS Höganäs 2021-2022 Lördagen den 26 mars 10:00
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 26 mars 14:30
Stefan Nilsson BK Allön Kristianstad 2021-2022 Tisdagen den 30 november 18:30 Kontant betalning early bird
Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 26 december 10:00 kontant betalning
Eslöv 2021-2022 Tisdagen den 17 maj 18:45
Teuvo Halttunen IS Göta Helsingborg 2021-2022 Måndagen den 30 augusti 18:15 Early bird
Ängelholm 2021-2022 Torsdagen den 16 september 18:30
Hässleholm 2021-2022 Måndagen den 6 december 19:00 Early bird SISTA CHANSEN kontant betalni
Theo Stéen BKF Falkenberg Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 19 september 11:00
Ängelholm 2021-2022 Lördagen den 2 oktober 11:00
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 10 oktober 16:30 Finalsteg 2 Seoul 39ft
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 10 oktober 18:30 Finalsteg 3 Seoul 39ft
Kristianstad 2021-2022 Lördagen den 13 november 09:45 Kontant betalning early bird
Hässleholm 2021-2022 Lördagen den 13 november 13.30 Early bird kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Söndag 6 februari 11:45 steg 2
Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 6 februari 13:45
Höganäs 2021-2022 Lördagen den 12 mars 10:00
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 12 mars 14:30
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 20 mars 10:00
Höganäs 2021-2022 Söndagen den 20 mars 14:30
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 26 mars 14:30
Lund 2021-2022 Söndagen den 10 april 12:00 - Early Bird
Eslöv 2021-2022 Söndagen den 10 april 16:00 - Early Bird
Eslöv 2021-2022 Måndagen den 18 april Annandag Påsk Early Bird 14:00
Lund 2021-2022 Söndagen den 24 april 12:00 - Early Bird
Eslöv 2021-2022 Lördagen den 4 Juni 09:30 Finalsteg 1
Tina Montén BS Hässle Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 29 augusti 10:00
Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 19 september 11:00
Ängelholm 2021-2022 Lördagen den 2 oktober 11:00
Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 5 december 18:15 Early bird kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Måndagen den 6 december 19:00 Early bird SISTA CHANSEN kontant betalni
Kristianstad 2021-2022 Söndagen den 12 december 10:30
Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 2 januari 11:00 kontant betalning
Kristianstad 2021-2022 Torsdagen den 6 januari 15:00 Kontant betalning
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 5 februari 14:30 Early Bird
Hässleholm 2021-2022 Söndagen 6 februari 10:00 steg 1
Höganäs 2021-2022 Söndagen den 13 februari 10:00 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 13 februari 14:30 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Söndagen den 20 mars 10:00
Höganäs 2021-2022 Söndagen den 20 mars 14:30
Höganäs 2021-2022 Måndagen den 21 mars 18:30
Lund 2021-2022 Söndagen den 24 april 12:00 - Early Bird
Eslöv 2021-2022 Söndagen den 24 april SISTA Early Bird 16:00
Eslöv 2021-2022 Onsdagen den 4 maj 19:00
Lund 2021-2022 Onsdagen den 18 maj 18:00
Tom Nyholm Lunds BK Mamba Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 22 augusti 11:00 Early Bird
Helsingborg 2021-2022 Måndagen den 30 augusti 18:15 Early bird
Kristianstad 2021-2022 Tisdagen den 23 november 18:30 Kontant betalning early bird
Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 5 december 18:15 Early bird kontant betalning
Hässleholm 2021-2022 Söndagen den 26 december 10:00 kontant betalning
Kristianstad 2021-2022 Onsdagen den 29 december 18:30 Kontant betalning
Kristianstad 2021-2022 Torsdagen den 6 januari 15:00 Kontant betalning
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 2 februari 18:30 Early Bird
Höganäs 2021-2022 Lördagen den 5 februari 10:00 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Onsdagen den 2 mars 18:30
Höganäs 2021-2022 Lördagen den 12 mars 10:00
Tomas Karlsson BK Frigg Ängelholm 2021-2022 Lördagen den 2 oktober 11:00
Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 3 oktober 11:00 (sista starten)
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 10 oktober 14:30 Finalsteg 1 Seoul 39ft
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 10 oktober 16:30 Finalsteg 2 Seoul 39ft
Ängelholm 2021-2022 Söndagen den 10 oktober 18:30 Finalsteg 3 Seoul 39ft
Hässleholm 2021-2022 Måndagen den 3 januari 19:00 kontant betalning
Kristianstad 2021-2022 Torsdagen den 6 januari 15:00 Kontant betalning
Höganäs 2021-2022 Lördagen den 12 februari 10:00 Early Bird
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 12 februari 14:30 Early Bird
Lund 2021-2022 Söndagen den 22 maj 12:00 - Sista starten
Eslöv 2021-2022 Söndagen den 22 maj 16:00 - Sista start
Tommy Andersen Jönköpings Kägelklubb Helsingborg 2021-2022 Söndagen den 19 september 11:00
Höganäs 2021-2022 Lördagen den 26 mars 10:00
Perstorp 2021-2022 Lördagen den 26 mars 14:30
Tony Rosenquist BK Playax Eslöv 2021-2022 Söndagen den 24 april SISTA Early Bird 16:00
Torgny Svensson BK Allön Kristianstad 2021-2022 Tisdagen den 23 november 18:30 Kontant betalning early bird
Ulf Nilsson Jörlemyr Lunds BK Mamba Lund 2021-2022 Tisdagen den 12 april 17:45
Eslöv 2021-2022 Måndagen den 18 april Annandag Påsk Early Bird 14:00
Eslöv 2021-2022 Lördagen den 4 Juni 09:30 Finalsteg 1
Ulf-Arne Nilsson BK Playax Eslöv 2021-2022 Onsdagen den 4 maj 19:00
Eslöv 2021-2022 Tisdagen den 17 maj 18:45
Lund 2021-2022 Söndagen den 22 maj 12:00 - Sista starten
Victoria Johansson Team X-Calibur BK Perstorp 2021-2022 Söndagen den 13 februari 14:30 Early Bird
Werner Sauer Tramo IF Eslöv 2021-2022 Söndagen den 10 april 16:00 - Early Bird
William Svensson BK Kaskad Ängelholm 2021-2022 Fredagen den 3 september 11:00